අපි ගැන

1) Hundu වූ නිර්මාණ හා නිෂ්පාදන සේවා ආයතනය වේ. අපගේ කළමනාකාරිත්වය ඉහළ ප්රමිතියෙන් නිෂ්පාදන හා සේවාවන් සඳහා කැප වී සිටිති. මෙම නිරන්තර කැපවීම ISO9001 සමග අනුමැතිය හරහා පිළිගෙන තිබෙනවා කර: 2015 සහ ISO14001: 2015 සහතික කිරීම.

2) 1997 දී ආරම්භ Hundu ඉලෙක්ට්රොනික සමාගම, සමාගම,, විද ත් අති ධ්වනි නිෂ්පාදන, කේබල් එක්රැස්වීම්, වයර් ලණු, මෙන්ම අනෙකුත් අදාල පරිගණක පර්යන්ත නිෂ්පාදන විශේෂඥ වූ නිර්මාණ හා නිෂ්පාදන ආයතනය වේ.

NOW පරීක්ෂණයක්
  • * CAPTCHA: කරුණාකර තෝරා හෘද

WhatsApp Online Chat !